Plac zabaw

Wspólnota Mieszkaniowa Pelikanów 2a-8e wyprzeda w całości zabawki z likwidowanego placu zabaw .
Bujawka podwójna 1000 zł
Domek ze zjeżdżalnią 1000 zł
Bujak na sprężynie 500 zł
Piaskownica 200 zł  
Cena do małej negocjacji przy zakupie wszystkich zabawek .

Zgłoszenia do 10 lipca 2020r , tel; 784-901-330 lub mail; bozena.korytek@abl-serwis.pl

pozdrawiam
Bożena Korytek
Administrator
WM Pelikanów 2a-8e
tel; 784-901-330


Wesołych Świąt!

Szanowni Państwo

Znaleźliśmy się w trudnym czasie, ale tym bardziej:

– bądźmy bliżej ze sobą, choć nie możemy,
– dzielmy się jajkiem i wspierajmy się bo tego nigdy za wiele,
– skorzystajmy z dyngusa w domowym zaciszu,
– życzmy sobie zdrowia bo tego potrzeba nam najbardziej.

WESOŁYCH ŚWIĄTpozdrawiam
Bożena Korytek
Administrator
WM Pelikanów 2a-8e
tel: 784-901-330

Wesołych Świąt!
życzy Państwu
Zarząd Wspólnoty PELIKANÓW 2A-8E
i Administracja budynku firma ABL SERWIS

Życzenia Wielkanocne

alleluja

Wesołych i Spokojnych Świat Wielkiejnocy


życzy Państwu
Zarząd Wspólnoty Pelikanów 2a-8e
i Administracja budynku firma ABL SERWIS

Awaria sieci cieplnej

AWARIA 2016.05.25

Wesołych Świąt


Wesołych Świąt !

Dziś Świąteczny czas
Dzwony biją w las
Mały karpik się uśmiecha
Wnet na pierwszą gwiazdę czeka
Uszka dziś się przysłuchują
Jak kolędę podśpiewują
Barszczyk pięknie jest czerwony
I jak zwykle zawstydzony
Zdrowych Spokojnych i Pogodnych Świąt oraz
choinka
Szczęśliwego Nowego Roku 2017
życzy Zarząd oraz ABL Serwis
happy new year!!!

Zniżka za odpady komunalne dla Dużych Rodzin

dnia 5 maja 2016 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej podajemy Państwu treść uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie. Osoby podlegające możliwości skorzystania z podjętej uchwałą zniżki, mogą składać deklaracje w biurze administracji W.M. ,,Pelikanów 2a-8e? Pelikanów 8A(z tyłu klatki) bezpośrednio lub do skrzynki administracyjnej. Deklaracje przekazywane są do Urzędu Gminy do końca każdego m-ca rozliczeniowego.


Zniżka za odpady komunalne dla Dużych Rodzin


Od maja 2016 roku właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie za odpady komunalne. Zniżka została wprowadzona uchwałą nr 486/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Wysokość zwolnienia wynosi 30% opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Tak więc od 1 maja 2016 r. miesięczna stawka opłaty dla członka rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynosi:
– 6,30 zł ? w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
– 15,30 zł ? w przypadku nieselektywnej zbiorki odpadów.

Zgodnie z zapisami ustawy o Karcie Dużej Rodziny członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
Dziecko nie może mieć więcej niż 18 lat, lub 25 lat, jeśli wciąż się uczy. Ograniczenie wiekowe nie występuje w przypadku, gdy dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W celu uzyskania zwolnienia należy złożyć deklarację DOW ? 1. Dla osób które wcześniej złożyły deklarację DOZ ? 1 będzie to zmiana złożonej deklaracji. Deklaracja jest dostępna na stronie www.piaseczno.eu w ?zakładce gospodarka odpadami?. Do deklaracji należy dołączyć kopię Piaseczyńskich lub Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny wszystkich członków wspólnie zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku braku w/w kart do deklaracji należy dołączyć niżej wymienione oświadczenia:
a) oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
b) oświadczenie o planowanym terminie ukończeniu nauki w danej placówce lub zaświadczenie z danej placówki o planowanym terminie ukończeniu nauki – w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia,
c) oświadczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia i posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

INFORMACJA

Do Państwa skrzynek pocztowych w dniu 8.04.2016r dostarczony został protokół z zebrania rocznego Wspólnoty 16.03.2016r. W związku z brakiem kworum na zebraniu, przedstawiciele Zarządu Wspólnoty będą zbierali głosy pod uchwałami w trybie indywidualnym tzn. będą odwiedzali Państwa w mieszkaniach. Oczywiście zawsze możecie Państwo zagłosować w biurze administracji Pelikanów 8A (z tyłu klatki). W tym roku planowane są kolejne remonty np. malowanie klatek schodowych budynek Pelikanów 4 .

Zebrano 3 oferty na prace pielęgnacyjne na terenie zielonym sezon wiosna-jesień 2016r, Zarząd wybrał najtańsze .

Lp.

Złożone oferty

Ceny

Wybrano

1

?Sprzątanie wnętrz?

Barbara Chrabałowska

Pielęgnacja wiosenna ?

9 300 zł

Pielenie za m-c ? 800 zł (V-X)

Pielęgnacja jesienna ? 2 500 zł

2.

?Sorted? Paweł Kozłowski

Pielęgnacja zieleni wiosna ? 8 200 zł

Pielenie za m-c ? (V-X)

Pielęgnacja jesienna ? 9200 zł

3.

?Usługi Sprzątania Wnętrz? Krystyna Krawiecka

Pielęgnacja zieleni wiosenna 7 500 zł

Pielenie za m-c ? 600 zł (V-X)

Pielęgnacja jesienna- 1 000 zł

Zarząd wybrał ofertę na pielęgnację wiosenno ? jesienną 7 500 zł netto (jednorazowo) + miesięczne pielenia

600 zł netto , jesienne przygotowanie roślin do sezonu zimowego 1 000 zł netto.

W pierwszym tygodniu kwietnia 2016r zostały umyte hale garażowe Pelikanów 2D,4B,6A,6J,8E wraz z okienkami , cokoły budynku przy chodniku oraz zdezynfekowane ulubione miejsca psów.

(prace jeszcze trwają) Od 11 kwietnia 2016r rozpoczynają się prace pielęgnacyjne na terenie zielonym

Zostaną również zakupione kwiaty do donic.

W maju 2016r odbędą się obowiązkowe przeglądy: kominowy, gazowy oraz budowlany półroczny.

O wyborze wykonawcy oraz terminach zostaną Państwo poinformowani .

CENTRALNE OGRZEWANIE ? liczniki zostaną spisane na 30 kwietnia 2016r a rozliczenie sezonu 2015/2016 otrzymacie Państwo na przełomie lipca- sierpnia 2016r do skrzynek pocztowych wraz z rozliczeniem wody za I półrocze 2016r.

Zarząd, administracja

Życzenia Wielkanocne

wielkanoc-ruchomy-obrazek-0062

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Radości, która dostrzega piękno małych rzeczy, Nadziei, która nie gaśnie kiedy marzenia wydają się być dalekie, Pokoju, który koi kiedy wszystko wyprowadza z równowagi, Wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność przeraża – tego oraz wiele więcej życzy całym sercem –Zarząd WM Pelikanów 2a-8e oraz
firma ABL Serwis

wielkanoc-ruchomy-obrazek-0195 wielkanoc-ruchomy-obrazek-0069 wielkanoc-ruchomy-obrazek-0052

Zaproszenie na zebranie roczne Właścicieli 16.03.2016 r.

Zaproszenie na zebranie Wspólnoty 16_03_2016r

Urlop

Szanowni Państwo,

W dniach 8.02.2016 r. (poniedziałek) do 12.02.2016 r. (piątek) biuro administracji będzie nie czynne z powodu urlopu.

W przypadku awarii lub pilnych spraw tel: 784-901-330 lub kontakt z biurem w W-wie 22/465-25-80 p.Marzanna Kosiorek

Informuje również, że rozliczenie wody za II półrocze 2015 r. otrzymacie Państwo do skrzynek pocztowych po 15-tym lutego 2016 r.

Życzenia bożonarodzeniowe

Życzenia bożonarodzeniowe 2015 r

Informacje PWiK Piaseczno

Uwaga wyłączenia!
W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz zwiększonym poborem wody, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie zwraca się do mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na podlewania trawników i ogródków przydomowych oraz mycie pojazdów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku występowania wysokich temperatur przez dłuższy okres, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

PWiK Piaseczno
Nowe Taryfy Gminy Piaseczno dotyczące stawek zimnej wody i odprowadzania ścieków 1.07.2015 r. do 30.06.2016 r.
Do pobrania: PWiK Podwyżka cen PWIK Dopłata do cen
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.pwikpiaseczno.pl/taryfy.html

Życzenia wielkanocne

0_9cce7_5e0a5aa9_L
Gdy nadejdą święta niech nadzieja i radość zastukają do Państwa drzwi, a Wielkanoc przyniesie pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia. Alleluja, Alleluja! Dużo radości w dniach Świąt Wielkanocnych oraz udanego Dyngusa.

Życzy, Zarząd Wspólnoty Pelikanów 2a-8e oraz administracja ABL Serwis.

0_a3d66_707fafd9_orig 0_a3d51_6f13bed4_orig

Zebranie Wspólnoty 30 marca 2015 r.

Do skrzynek pocztowych w dniu 20.03.2015 r. zostały dostarczone materiały na zebranie Wspólnoty które odbędzie się 30 marca 2015 r. o godz. 18.00 w sali stołówki Gimnazjum przy ulicy Gen. Sikorskiego 20 w Piasecznie (szkoła z basenem).

Materiały zostały także wysłane mailem oraz listem poleconym do osób nie przebywających w lokalach.

Zaproszenie na zebranie

Protokół końcowy z głosowania nad uchwałami z zebrania rocznego z dn. 25.03.2014r i podjęte uchwały

Do Państwa skrzynek pocztowych oraz drogą mailową dostarczono w dniu 12.01.2015r. protokół z zakończenia zbierania głosów pod uchwałami z zebrania z dn. 25.03.2014r.
Kwoty zostały usunięte aby osoby postronne nie miały wglądu w stan finansowy Wspólnoty.
Do pobrania tutaj.

Godziny pracy administracji w wigilię i Sylwestra

Administracja w dniach:
24.12.2014r.(środa) i 31.12.2014r.(środa) – czynna od 8.00 do 12.00

Życzenia bożonarodzeniowe

Wesołych świąt!


linnie-bombki-bordo3_d98f28602692

Aniołowie w niebie głoszą wieść radosną:
Bożego Narodzenia nadszedł czas!
To czas ludzkiej miłości i życzliwości,
niech nie zabraknie Wam także radości.
Kolędujcie z uśmiechem na twarzach,
a sylwestrową noc spędźcie
na wesołych zabawach!

obrazek-swiateczny


Zdrowych i pogodnych Świat Bożego Narodzenia
Szczęśliwego Nowego Roku 2015 życzy:
Zarząd WM Pelikanów 2a-­8e oraz
ABL Serwis

bombka

Obowiązkowy przegląd kominowy oraz gazowy

Szanowni Państwo,

Administracja Wspólnoty Pelikanów 2A-8E w Piasecznie uprzejmie informuje że, w listopadzie 2014r będzie dokonywany obowiązkowy przegląd kominowy oraz gazowy.
Przeglądy dokonywane są przez nie zależne od siebie firmy , w przypadku umawiania się indywidualnie proszę o telefon do obu Panów.

Kominiarz p. Mariusz Sztejna tel: 601-341-997
przegląd gazowy p. Piotr Kopiecki tel: 501-810-668
czytaj dalej

Obowiązkowe przeglądy przeprowadzane w listopadzie 2014 r. na terenie osiedla Pelikanów 2a-8e

W związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądów technicznych budynku w oparciu o przepisy Ustawy Prawa Budowlanego , zebrano oferty na wykonywanie w/w prac dotyczących przeglądu gazowego i wentylacji w lokalach i częściach wspólnych budynku Pelikanów 2A do 8E.

Zarząd po zapoznaniu się z treścią ofert wybrał usługę zaproponowaną przez: Piotra Kopieckiego oraz Mariusza Sztejnę.
czytaj dalej

Wybory samorządowe 2014

Głosowanie odbywa się 16.11.2014 r. (niedziela) od 7 do 21.
Mieszkańcy budynków przy ul. Pelikanów 2,4,6,8 głosują w
Gimnazjum nr 1 (GOSIR, szkoła z basenem)
Piaseczno 05-500 , Sikorskiego 20

Okręg wyborczy nr 1
Obwód głosowania nr 3

Pomocny link: piaseczno.eu/wybory/

Nowa strona Wspólnoty

Witamy na stronie

Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Pelikanów 2A-8E w Piasecznie. Strona ta została stworzona z myślą o poprawieniu komunikacji między Zarządem i Administracją a mieszkańcami. Na tej stronie znajdziecie Państwo: aktualne adresy, telefony do administracji i serwisów technicznych i informacje dotyczące naszej Wspólnoty.