Kompleksowy remont

W związku z planowanym kompleksowym remontem elewacji oraz balkonów i tarasów w WM Pelikanów 2a-8e poszukujemy do współpracy biur architektonicznych, które podejmą się opracowania, w którego zakres wchodzić będą:

 • ekspertyza stanu technicznego balkonów – ok 400 sztuk, płyty, posadzki, balustrady
 • badanie termowizyjne budynku- badanie jakościowe zastosowanego styropianu na budynku: TR, lambda, oraz określenie sposobu zamocowania
 • odkrywki na ścianach i stropach przejazdów – wariantowa koncepcja remontu budynku z wariantowym kosztorysem – wariantowa wizualizacja i pełna kolorystyka obiektu
 • wariantowa koncepcja remontu budynku z wariantowym kosztorysem- wariantowa wizualizacja i pełna kolorystyka obiektu
 • projekt wykonawczy i budowlany remontu budynku wg wybranego wariantu:balkony, balustrady, pokrycie dachu, ściany zewnętrzne – kosztorysy do projektu wykonawczego

Podmioty zainteresowane przedmiotem ogłoszenia mogą zapoznać się z obiektem po umówieniu spotkania z administratorem tel. 784 901 330.

Termin składania ofert: do dnia 14.12.2019 r., godz. 12.00 w siedzibie Wspólnoty pod adresem: Biuro administracji Pelikanów 8A, 05-500 Piaseczno lub mailem na adres: bozena.korytek@abl-serwis.pl

Przetargi remont 2017r.

Wspólnota Mieszkaniowa „Pelikanów 2a-8e” w Piasecznie ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie remontów w roku 2017/2018 polegających na :

1. Malowaniu klatek schodowych w budynkach Pelikanów 6D-8E
2. Remontu akodrenów/ kratek odpływowych w garażach 4,6,8

Oferty przyjmowane będą w formie wypełnionego przedmiaru robót („kosztorysu ślepego”), który zostanie przesłany do potencjalnych Wykonawców w wersji elektronicznej, po złożeniu przez nich zapytania na adres mailowy: bozena.korytek@abl-serwis.pl

Do oferty wymagane jest dołączenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS oraz referencji potwierdzających jakość wykonywanych wcześniej prac.

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych na Wspólnotę do biura ul. Pelikanów 8A, 05-500 Piaseczno .

Termin składania ofert – do dnia 26.09.17r. – rozstrzygnięcie do 10.10.2017r

Prace przewidziane do wykonania w okresie IV kw. 2017r/ I kw.2018r.
WM „Pelikanów 2A-8E” w Piasecznie wynajmie lokal usługowy  o powierzchni 36 m² w budynku przy ulicy Pelikanów 6J. Lokal położony jest w przyziemiu, wyposażony w okna, węzeł sanitarny, ogrzewanie elektryczne.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: bozena.korytek@abl-serwis.pl lub telefoniczny pod nr 784 901 330 od pon-piątku w godzinach 9.00 – 15.00

Przegląd kominowy i gazowy

Szanowni Państwo

Zaproszenie do współpracy nad Statutem Wspólnoty

Informacja nr 1

Zaproszenie do współpracy nad Statutem Wspólnoty


W związku z pomysłem podjętym na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej – Pelikanów 2 A – 8 E odbytego w dniu 29 marca 2017 r. dot. opracowania projektu „Nowego Statutu Wspólnoty…”. Zarząd WM Pelikanów 2 A – 8 E zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli, zainteresowanych zmianą „Statutu …” o zgłaszanie propozycji zmian (nowych zapisów w statucie), a także „Projektu Statutu” dla naszej wspólnoty.

Uwagi i propozycje prosimy kierować na adres Zarządu: zarzadpelikanow@tlen.pl do dnia 15 czerwca 2017 r.
Projekt nowego „Statutu” zarząd planuje przedstawić Państwu do konsultacji w miesiącu wrześniu br.

Do pobrania: Statut


Zarząd Wspólnoty
25 kwiecień 2017


Zarząd Wspólnoty informuje, że prace nad ostateczną wersją Statutu Wspólnoty zostały zakończone w dniu 04.10.2017r.

Projekt przygotowywany był przez Zarząd we współpracy z przedstawicielem Właścicieli wybranym na zebraniu rocznym w dniu 29.03.2017r.

Niezależnie od powyższego w dniu 23 maja 2017 w godzinach 18.00-19.30 wyznaczono termin dodatkowych konsultacji ws. sugestii zapisów w Statucie dla zainteresowanych Właścicieli lokali.

Spotkanie było anonsowane z odpowiednim wyprzedzeniem na tablicach na klatkach schodowych.

W dniu 06.10.2017r. projekt Statutu został skierowany do opinii Kancelarii Prawnej i po jej uzyskaniu wersja ostateczna tego projektu będzie zaprezentowana Właścicielom.


Zarząd Wspólnoty
9 października 2017 r.


Ocena prawna projektu statutu Wspólnoty Mieszkaniowej Pelikanów 2a-8e w Piasecznie

Opinia ws statutu Pelikany


Zarząd Wspólnoty
11 listopada 2017 r.
Obowiązkowe przeglądy listopad 2016r

przeglady

Termin remontu

Szanowni Państwo,

Zgodnie z przegłosowaną Uchwałą Wspólnoty nr 3/2016 od 3 października 2016r rozpoczyna się remont klatek schodowych Pelikanów 4A-4B-4C-4D.


Przewidywany termin prac remontowych na klatki Pelikanów 4A i 4B 03.10.2016 (poniedziałek) do 26.10.2016r (środa) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00


Prosimy o zabranie z klatek: rowerów, wózków, kwiatów itp.

Administracja

Informacja remonty

W związku z zamieszczonym ogłoszeniem na prace remontowe w Kurierze Południowym 19-15 sierpnia 2016r. i stronie Gumtree oraz na stronie internetowej Wspólnoty , poniżej w tabelce przedstawiamy złożone oferty cenowe:

L.p.

Nazwa oferenta

Proponowany zakres prac

Proponowany termin wykonania

Wartość w PLN

1.

JK DECO p. Anna Wiatrak

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania

Do uzgodnienia

106 652,27 zł/netto

2.

Instal-Bud p.Stanisław Starosz

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania

Do uzgodnienia

99 428,19 zł/ brutto

3.

MirBud p.Mirosław Kulenty

Remont klatek 4a-4d

Remont odwodnienia liniowego w garażu 2D

Do uzgodnienia

65 038,10 zł / netto

48 583,19 zł /netto

4.

IB Rosłaniec p.Karol Rosłaniec

Remont klatek 4a-4d

Remont odwodnienia liniowego w garażu 2D

Do uzgodnienia

70 101,94 zł/netto

51 869,68 zł/netto

5.

Michael firma rem-bud.

p.Daniel Chojnowski

Remont klatek 4a-4d

Remont odwodnienia liniowego w garażu 2D

Do uzgodnienia

70 201,46 zł/netto

46 044,02 zł/netto

Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami Zarząd wybrał firmę ?MirBud? p. Kulenty do remontu klatek , firmę ?Michael? p. Chojnowski do remontu odwodnienia liniowego w garażu Pelikanów 2D .


Płukanie instalacji CO Zarząd wstrzymał do sezonu wiosenno-letniego z powodu dużego ryzyka przecieków na instalacji CO po płukaniu chemicznym , zapchaniu kryz na zaworach grzejnikowych co spowoduje duży dyskomfort dla Właścicieli w trakcie trwania sezonu grzewczego 2016/2017.W związku z uprawomocnieniem się uchwały 3/2016 z dnia 16.03.2016r

od dnia 3 października 2016r rozpoczyna się remont klatek schodowych :

Pelikanów 4A ,4B, 4C, 4D, oraz w następnej kolejności Pelikanów 6A, 6B, 6C .


Remont będzie wykonywała firma Mir -Bud p. Mirosław Kulenty , nad prawidłowym przebiegiem prac będzie czuwał inspektor nadzoru p. Krzysztof Jakowiecki .

Remont kratek odpływowych w hali garażowej Pelikanów 2D odbędzie się po nowym roku na przełomie stycznia ? lutego 2017r przez firmie MICHAEL p. Daniel Chojnowski.

Zarząd

WM Pelikanów 2a-8e

Informacja ws kosztów ciepła WM Pelikanów.

Informacja ws ksztow ciepla WM Pelikanow

Rozliczenie kosztów CO i wody 2016 r.

W lipcu 2016r otrzymali Państwo rozliczenie ciepła za sezon 2015/2016 oraz ciepła i zimna woda za I półrocze 2016 r.

Zużycia zimnej i ciepłej wody za okres 01.01.2016r – 30.06.2016r i centralnego ogrzewania za okres 01.05.2015r – 30.04.2016r.

Koszty energii cieplnej przeznaczonej na podgrzanie wody w I półroczu 2016r wyniosły: 190 877,35 PLN

Zużycie ciepłej wody wg odczytów liczników indywidualnych w lokalach: 6 781 m3 Cena podgrzania 1 m3 wody w I półroczu 2016r wynosi: 28,15/m3
Cena urzędowa zimnej wody wynosi: 12,38/m3
Suma wody zimnej jest sumą wody mierzonej przez wszystkie liczniki w lokalu.

Koszty energii cieplnej na potrzeby ogrzewania w okresie 01.05.2015r – 30.04.2016r wyniosły 496 452,28 PLN.

Zużycie ciepła w GJ wg odczytów liczników głównych wyniosło razem 5 307,52 GJ Cena 1GJ przeznaczonego na centralne ogrzewanie w całej nieruchomości wynosi : 496 452,28 : 5 307,52/GJ = 93,54 zł/GJ

Różnica pomiędzy odczytami liczników głównych a odczytami liczników lokalowych:
5 307,52GJ – 4 344,68GJ(suma liczników lokalowych po uwzględnieniu współczynników korygujących)=962,84GJ do rozliczenia na m2 lokali mieszkalnych i użytkowych.

962,84GJ : 21 057,30 m2=0,046GJ/m2 liczony w cenie 93,54zł/GJ

Remonty 2016 r.

Wspólnota Mieszkaniowa ?Pelikanów 2a-8e? w Piasecznie ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie remontów w roku 2016 polegających na:

 1. Malowaniu 4 klatek schodowych w budynkach 4A-4D
 2. Remont odwodnienia kratek odpływowych w garażu 2A-2D
 3. Czyszczenie / płukanie instalacji centralnego ogrzewania

Oferty przyjmowane będą w formie wypełnionego przedmiaru robót (?kosztorysu ślepego?) , który zostanie przesłany do potencjalnych Wykonawców w wersji elektronicznej, po złożeniu przez nich zapytania na adres mailowy: bozena.korytek@abl-serwis.pl Do oferty wymagane jest dołączenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS oraz referencji potwierdzających jakość wykonywanych wcześniej prac.

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych na Wspólnotę Pelikanów 2a-8e do biura ul. Pelikanów 8A , 05-500 Piaseczno . Termin składania ofert ? do dnia 31.08.16r. Prace przewidziane do wykonania w okresie III/IV kw. 2016r. Zarząd Wspólnoty skontaktuje się tylko z wybranymi oferentami.

Zarząd WMP

Budowa Prestige

Poniżej przekazujemy informacje z PINB na złożone pismo przez administracje w sprawie pracy dźwigu na budowie Prestige:

Pismo z inspektoratu nadzoru 2016 2016-06-28

Zakończony sezon grzewczy 2015/2016

W dniu 12.05.2016 r. zakończony został sezon grzewczy 2015/2016.

Liczniki centralnego ogrzewania zostały spisane na dzień 30 kwietnia 2016 r.

Rozliczenie centralnego ogrzewania 2015/2016 otrzymacie Państwo do skrzynek pocztowych razem z rozliczeniem wody za I półrocze 2016 r. do 31 lipca 2016 r.


Administracja

Obowiązkowe przeglądy przeprowadzane w maju 2016 r. na terenie osiedla Pelikanów 2a-8e

Obowiązkowe przeglądy przeprowadzane w maju 2016r na terenie osiedla Pelikanów 2a-8e

W związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądów technicznych budynku w oparciu o przepisy Ustawy Prawa Budowlanego, zebrano oferty na wykonywanie w/w prac dotyczących przeglądu budowalnego półrocznego, gazowego i wentylacji w lokalach i częściach wspólnych budynku Pelikanów 2A do 8E.

Zebrano 5 ofert na przegląd wentylacji w lokalach oraz instalacji gazowej oraz 3 oferty na przegląd budowlany, Zarząd wybrał najtańsze.

L.p.

Złożone oferty

Ceny

Wybrano

1.

Usługi Kominiarskie

Mariusz Sztejna

Sprawdzenie wentylacji w lokalach 12 zł netto/lokal

Zarząd wybrał ofertę p. Sztejny

2.

Instalacje Gazowe MAR-BUD

Marcin Wiśniewski

Sprawdzenie inst.gazowej w lokalu 14 zł netto/lokal

Sprawdzenie wentylacji 15 zł netto/lokal

3.

Zakład Usług Kominiarskich

Mazeda-Went s.c.

Sprawdzenie wentylacji 12 zł netto/lokal

Sprawdzenie inst.gazowej w lokalu 12 zł netto/lokal

4.

Usługi Kominiarsko-budowlane

?ESKOM?

Sprawdzenie wentylacji w lokalach 16 zł netto/lokal

Sprawdzenie inst.gazowej w lokalu 14 zł netto/lokal

5.

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych

Piotr Kopiecki

Sprawdzenie inst. gazowej w lokalu 11 zł brutto/lokal

Zarząd wybrał ofertę p. Kopieckiego

6.

Przeglądy obiektów budowlanych

IBPE , Dariusz Wróbel

Kontrola półroczna zgodnie z zapisami prawa budowlanego – 1 250 zł

7.

Przeglądy obiektów budowlanych

MEGAM Sp. z o.o. ,

Patryk Jodkowski

Kontrola półroczna zgodnie z zapisami prawa budowlanego – 1 400 zł

8.

Przeglądy obiektów budowlanych

Building Service, Krzysztof Jakowiecki

Kontrola półroczna zgodnie z zapisami prawa budowlanego – 1 200 zł.

Zarząd wybrał ofertę p. Jakowskiego

ZarządSzanowni Państwo,

Administracja Wspólnoty Pelikanów 2A-8E w Piasecznie uprzejmie informuje że, w maju 2016r będzie dokonywany obowiązkowy przegląd kominowyoraz gazowy.

Przeglądy dokonywane są przez nie zależne od siebie firmy , w przypadku umawiania się indywidualnie proszę o telefon do obu Panów.

Kominiarz p. Mariusz Sztejna tel: 601-341-997

Przegląd gazowy p. Piotr Kopiecki tel: 501-810-668

Poniedziałek 9 maj 2016r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 2A,2B,2C,2D,4A,4B,4C,4D


Wtorek 10 maj 2016r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H


Środa 11 maj 2016r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 6I,6J,8A,8B,8C,8D,8E


Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu w w/w dni i obecność w lokalach.

W przypadku nie dokonania przeglądu działając zgodnie z ustawą o własności lokali tj. Dz.U. z 2000r. Nr.80, poz 903 właściciel lokalu u którego nie dokonano przeglądu zobowiązany jest do dostarczenia w ciągu 30 dni protokołu z przeglądu na własny rachunek.

Po upływie wyznaczonego terminu Zarządca budynku biorąc pod uwagę zapisy ustawy o własności lokali, a przede wszystkim bezpieczeństwo zamieszkiwania w Nieruchomości zmuszony będzie do powiadomienia Gazowni o konieczności demontażu licznika gazowego na koszt właściciela, a co za tym idzie zostaną wstrzymane dostawy gazu do lokalu niespełniającego wymagań technicznych użytkowania obiektów.

Administracja

Wiosenne prace porządkowe

Szanowni Państwo,

W dniach 5, 6, 7, 8 kwietnia 2016r odbędzie się sprzątanie i mycie hal garażowych ,bram a także okien w garażu , cokołów przy chodniku , altan śmietnikowych oraz małych koszy na śmieci .

Właściciele miejsc postojowych w halach proszeni są o wyjazd samochodami w godzinach 9.00-16.00 .


W następującej kolejności:

Pelikanów brama przy klatce 2D – 05.04.2016 r. (wtorek) godz. 9.00 – 13.00
Pelikanów brama przy klatce 4B – 05.04.2016 r. (wtorek) godz. 12.00 -16.00
Pelikanów brama przy klatce 6J – 06.04.2016 r. (środa) godz. 9.00 ? 13.00
Pelikanów brama przy klatce 6A – 06.04.2016 r. (środa) godz. 12.00 ? 16.00
Pelikanów brama przy klatce 8E – 07.04.2016 r. (czwartek) godz. 9.00 ? 13.00

UWAGA! Wszelkie nie potrzebne rzeczy zalegające na miejscach postojowych i parapetach zostaną uprzątnięte. Prosimy o uporządkowanie tego co jest Państwu potrzebne, a co nie.

Administracja

Zmiana wysokości zaliczki 1.01.2016 r.

Do Państwa skrzynek dostarczone zostały nowe naliczenia obowiązujące od stycznia 2016 r.
W związku z uprawomocnieniem się Uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej Pelikanów 2A-8E, za rok 2015 niniejszym na podstawie Uchwały Nr 3/2015 z dnia 30.03.2015 r wprowadza się nowe stawki wysokości zaliczki na cele eksploatacyjne z 2,58 na 2,41 zł.
Zgodnie z Uchwałą Nr 146/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie ulega zmianie stawka za wodę i odprowadzanie ścieków z 10,38 na 12,38 zł.

Remonty/Informacja

Prace remontowe na klatkach Pelikanów 2C i 2D będą prowadzone równocześnie.

Przewidywany termin prac to od 25 stycznia 2016 r. (poniedziałek) do 17 lutego 2016 r. (środa). Prace prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00

Prosimy o zabranie z klatek schodowych: rowerów , wózków, kwiatów itp. rzeczy.

Od 20 stycznia 2016 r. rozpoczyna się dalsze docieplenie stropów w hali garażowej Pelikanów 2D
Przewidywany termin prac na docieplenie stropu hali garażowej Pelikanów 2D 20.01.2016 r. (środa) do 18.03.2016 r. (piątek) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00
Prosimy o codzienne wyprowadzanie w w/w terminie i godzinach samochodów z następujących miejsc (po prawej stronie od wjazdu bramą): J2-34, J2-33, J2-32, J2-31, J2-30, J2-29, J2-28, J2-27, J2-26, J2-25, J2-24, J2-23, J2-22.

Być może będziemy musieli na Państwa miejscach ustawić palety z wełną w taki sposób aby nie utrudnić Państwu zaparkowania samochodu na własnym miejscu, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość oraz współpracę w celu szybkiego zakończenia prac.
Z góry dziękuję ;)

Remonty/Informacja

Szanowni Państwo,

Zgodnie z przegłosowaną Uchwałą Wspólnoty nr 3/2015 rozpoczyna się remont klatek.
W pierwszej kolejności są to klatki Pelikanów 2A i 2B – równocześnie w kolejnym terminie będą klatki Pelikanów 2C i 2D.

Wprowadzenie na budowę i rozpoczęcie w dniu 13.01.2016 r.(środa).

Przewidywany termin prac dla klatek Pelikanów 2A i 2B to od 13 stycznia 2016 r. do 3 lutego 2016 r.
Prace prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00.

Prosimy o zabranie z klatek schodowych: rowerów, wózków, kwiatów itp. rzeczy.

Dalsze prace docieplenia stropu w garażu Pelikanów 2D przewidywane są w terminie od 18 stycznia 2016 r. do 18 marca 2016 r., o szczegółach będą Państwo poinformowani odrębną wiadomością.

Protokół z przegłosowanych uchwał 2015r

Protokół Wspólnoty Pelikanów 2a-8e z przegłosowanych uchwał 2015r

Wybór oferentów

Protokół z otwarcia kopert oferentów Pelikanów 2a-8e 2015r

Obowiązkowe przeglądy przeprowadzane w listopadzie 2015 r. na terenie osiedla Pelikanów 2a-8e

W związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądów technicznych budynku w oparciu o przepisy Ustawy Prawa Budowlanego , zebrano oferty na wykonywanie w/w prac dotyczących przeglądu gazowego i wentylacji w lokalach i częściach wspólnych budynku Pelikanów 2A do 8E. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami ( z maja 2014r) wywieszonymi na klatkach schodowych przeglądy techniczne w zakresie budowlanym będzie wykonywała firma BUILDING SERVICE. Koszt przeglądu 1 800,00 zł/netto + 4 konsultacje (opinie techniczne) w roku w cenie przeglądu.

Umowa z firmą została podpisana do końca 2015r z zamrożoną ceną na przegląd budowlany .

Zebrano 5 ofert na przegląd wentylacji w lokalach oraz instalacji gazowej , Zarząd wybrał najtańsze .Lp.

Złożone oferty

Ceny

Wybrano

1.

Usługi Kominiarskie
Mariusz Sztejna

Sprawdzenie wentylacji w lokalach 12 zł netto/lokal

Zarząd wybrał ofertę p. Sztejny

2.

Instalacje Gazowe i sanitarne

Paweł Tarnowski

Sprawdzenie inst.gazowej w lokalu 15 zł netto/lokal

3.

Usługi Kominiarskie

Konrad Małmyga

Sprawdzenie wentylacji 12 zł netto/lokal

4.

Usługi Kominiarskie

Mirosław Bednarczyk

Sprawdzenie wentylacji 24,60 zł brutto/lokal

5.

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych

Piotr Kopiecki

Sprawdzenie inst. gazowej w lokalu 11 zł brutto/lokal

Zarząd wybrał ofertę p. Kopieckiego

Zarząd,
Szanowni Państwo, Administracja Wspólnoty Pelikanów 2A-8E w Piasecznie uprzejmie informuje że, w listopadzie 2015r będzie dokonywany obowiązkowy przegląd kominowy oraz gazowy. Przeglądy dokonywane są przez nie zależne od siebie firmy , w przypadku umawiania się indywidualnie proszę o telefon do obu Panów. Kominiarz p. Mariusz Sztejna tel: 601-341-997 przegląd gazowy p. Piotr Kopiecki tel: 501-810-668
Poniedziałek 16 listopad 2015r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 2A,2B,2C,2D,4A,4B,4C,4D
Pelikanów 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H
Środa 18 listopad 2015r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 6I,6J,8A,8B,8C,8D,8E
Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu w w/w dni i obecność w lokalach.
W przypadku nie dokonania przeglądu działając zgodnie z ustawą o własności lokali tj. Dz.U. z 2000r. Nr.80, poz 903 właściciel lokalu u którego nie dokonano przeglądu zobowiązany jest do dostarczenia w ciągu 30 dni protokołu z przeglądu na własny rachunek.

Po upływie wyznaczonego terminu Zarządca budynku biorąc pod uwagę zapisy ustawy o własności lokali , a przede wszystkim bezpieczeństwo zamieszkiwania w Nieruchomości zmuszony będzie do powiadomienia Gazowni o konieczności demontażu licznika gazowego na koszt właściciela , a co za tym idzie zostaną wstrzymane dostawy gazu do lokalu niespełniającego wymagań technicznych użytkowania obiektów .

Dzień wolny – 14 sierpnia 2015 r.

W dniu 14.08.2015 r.(piątek) administracja będzie nie czynna odbiór dnia wolnego za 15 sierpnia 2015 r.

Rozliczenie mediów

Rozliczenie mediów: Zużycie zimnej i ciepłej wody za okres 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r. i centralnego ogrzewania za okres 1.05.2014 r. – 30.04.2015 r. Koszty zużycia energii cieplnej przeznaczonej na podgrzanie wody w I półroczu 2015 r. wyniosły: 176 992,04 zł. Zużycie ciepłej wody wg odczytów liczników indywidualnych w lokalach: 6 412 m? Cena podgrzania 1 m3 wody w I półroczu 2015 r. wynosi: 27,60 zł/m? Cena urzędowa zimnej i ścieków wody wynosi: 10,52 zł/m? Suma wody zimnej jest sumą wody mierzonej przez wszystkie liczniki w lokalu. Koszty energii cieplnej na potrzeby ogrzewania w okresie 01.05.2015 r. – 30.04.2015 r. wyniosły: 483 767,86 zł Zużycie ciepła w GJ wg odczytów liczników indywidualnych w lokalach wyniosło razem 4 497,12 zł Cena 1GJ wynosi: 107,57 zł/GJ
Lp Treść Kotłownia gdyby była realizowana inwestycja Węzeł stan wg realizacji z roku 2013
1. Zakup urządzeń w PLN brutto wg kosztorysu inwestorskiego przygotowanego przez biuro projektów 1.800.000 (1,0 mln. PLN finansowane kredytem bankowym i 0,8 mln. PLN wkład własny ze środków Wspólnoty) 0,00
2. Roczne koszty serwisu firmowego przy przedłużeniu gwarancji na okres 5 lat w przypadku zakupu nowej kotłowni 48.000 0,00
3. Roczne koszty serwisu reduktora gazu zgodnie z wymogami gazowni 4000,00 0,00
4. Roczny koszt dostaw gazu na pozyskanie energii cieplnej w roku 2012 ? ceny roku 2012. (w tym roku po raz ostatni ciepło wytwarzane było tylko na bazie pracy kotłowni) 448.500,00 484.000,00
5. Roczny Koszt Urzędu Dozoru Technicznego wymóg Ustawowy 2 500,00 0,00
6. Roczny koszt rat kredytowych (ewentualnie zaciągniętego na potrzeby wymiany 2-ch kotłowni) 96.000,00 0,00
7. Ilość zużytych GJ wg stanu rozliczeniowego na rok 2014/15 4.497
8. Cena GJ uwzględniająca wszystkie koszty pozyskania energii cieplnej wykazywane dotychczas w innych pozycjach planu. Suma pozycji 2-6 podzielona przez ilość zużytych GJ w roku 2014/2015599.000,00 : 4.497 = 133,20 107,62
Wnioski: 1. Sezon 2014/2015 jest pierwszym okresem rozliczeniowym, w którym dostarczone do nieruchomości ciepło pochodzi w 100% od dostawcy PCU. Sezon 2012/2013 jest ostatnim rokiem, w którym uzyskiwane ciepło pochodziło w 100% z własnej kotłowni gazowej. Stąd lata te są najlepszymi okresami do dokonania w/w zestawienie całości kosztów związanych z pozyskaniem ciepła dla Wspólnoty. 2. Zestawienie zawiera wszystkie koszty związane z pozyskaniem energii cieplnej wykazywane wcześniej zgodnie z zapisami księgowymi w części eksploatacyjnej, w pozycjach konserwacja, przeglądy, naprawy etc. 3. Przyjmując rozwiązanie wykorzystania dostaw z PCU Wspólnota nie poniosła kosztu zakupu urządzeń oraz kosztu ich montażu przewidzianego kosztorysem inwestorskim w wys. ok. 1,8 mln. brutto. Sfinansowanie zakupu miało odbywać się w części w oparciu o kredyt bankowy oraz wpłatę własną w kwotach wykazanych powyżej. Na początku roku 2013 stan środków własnych na wszystkich kontach Wspólnoty zamykał się kwotą 1,138 tys. Oznacza to, że praktycznie całość posiadanych środków musiałaby zostać przeznaczony na udział własny w przypadku zakupu kotłowni. Miesięczny koszt kredytu rozłożony na 20 lat wykazano w tabeli. 4. Biorąc pod uwagę wszystkie koszty pozyskania energii cieplnej, w tym koszty finansowe transakcji kredytowej, obsługi serwisowej etc., decyzja Wspólnoty o wyborze dostawcy ciepła w osobie PCU jest finansowo i ekonomicznie uzasadniona. Pozostaje przy tym zwrócić uwagę Członków Wspólnoty na fakt, że przy założonym umową kredytową 20-letnim okresie finansowania transakcji zakupu i uruchomienia kotłowni, nabyte tą drogą urządzenia już po okresie 10-15 lat funkcjonowania stają się przestarzałe, a ich stan techniczny kwalifikuje je do wymiany.

Konkurs Ofert – prace remontowe

Wspólnota Mieszkaniowa ?Pelikanów 2a-8e? w Piasecznie ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie remontów w roku 2015 polegających na:


1. Malowaniu klatek schodowych w budynkach 2A-2D
2. Dokończeniu docieplenia stropów garaży w budynku 2A-2D.

Oferty przyjmowane będą w formie wypełnionego przedmiaru robót (?kosztorysu ślepego?), który zostanie przesłany do potencjalnych Wykonawców w wersji elektronicznej, po złożeniu przez nich zapytania na adres mailowy: bozena.korytek@abl-serwis.pl.
Do oferty wymagane jest dołączenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS oraz referencji potwierdzających jakość wykonywanych wcześniej prac.

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych na Wspólnotę do biura ul. Pelikanów 8A, 05-500 Piaseczno.
Termin składania ofert ? do dnia 21.08.2015r.
Prace przewidziane do wykonania w okresie III/IV kw. 2015r.

Do wynajęcia

WM ?Pelikanów 2A-8E? w Piasecznie wynajmie lokal użytkowy (do remontu) o powierzchni ca 36 m? w budynku przy ulicy Pelikanów 6J. Lokal położony jest w przyziemiu, wyposażony w okna, węzeł sanitarny. Istnieje możliwość doprowadzenia ogrzewania.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: bozena.korytek@abl-serwis.pl lub telefoniczny pod nr 784 901 330 od pon-piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Zarząd WMP

Dyżur Zarządu 10.06.2015 r.

Zarząd Wspólnoty informuje że, w związku że pierwsza środa miesiąca wypada na dzień przed Bożym Ciałem zebranie Zarządu zostaje przeniesione na środę 10.06.2015 r. godz. 19:00. Administracja w dniu 5.06.2015 r. będzie nie czynna.

Informacja maj 2015 r. – przeglądy obowiązkowe

OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY PRZEPROWADZANE
W MAJU 2015r NA TERENIE OSIEDLA
Pelikanów 2a-8e

W związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądów technicznych budynku w oparciu o przepisy Ustawy Prawa Budowlanego , zebrano oferty na wykonywanie w/w prac dotyczących przeglądu gazowego i wentylacji w lokalach i częściach wspólnych budynku Pelikanów 2A do 8E.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami (z maja 2014 r.) wywieszonymi na klatkach schodowych przeglądy techniczne w zakresie budowlanym będzie wykonywała firma BUILDING SERVICE.
Koszt przeglądu 1 800,00 zł/netto + 4 konsultacje (opinie techniczne) w roku w cenie przeglądu. Umowa z firmą została podpisana do końca 2015r z zamrożoną ceną na przegląd budowlany.

Zebrano 5 ofert na przegląd wentylacji w lokalach oraz instalacji gazowej, Zarząd wybrał najtańsze.

 
Lp Złożone oferty Ceny
1. Usługi Kominiarskie Mariusz Sztejna Sprawdzenie wentylacji w lokalach 12 zł netto/lokal
2. Instalacje GazoweJacek Majewski Sprawdzenie inst.gazowej w lokalu 15 zł netto/lokal
3. Usługi Kominiarskie Konrad Małmyga Sprawdzenie wentylacji 12 zł netto/lokal
4. Usługi Budowlano -Kominiarskie ?Kom-bud? Sprawdzenie wentylacji w lokalach 16 zł netto/lokal
5. Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Piotr Kopiecki Sprawdzenie inst. gazowej w lokalu 11 zł brutto/lokal

Zarząd wybrał Usługi Kominiarskie Mariusz Sztejna i Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Piotr Kopiecki


Szanowni Państwo,

Administracja Wspólnoty Pelikanów 2A-8E w Piasecznie uprzejmie informuje że, w maju 2015r będzie dokonywany obowiązkowy przegląd kominowy oraz gazowy.
Przeglądy dokonywane są przez nie zależne od siebie firmy , w przypadku umawiania się indywidualnie proszę o telefon do obu Panów

Kominiarz p. Mariusz Sztejna tel: 601-341-997

przegląd gazowy p. Piotr Kopiecki tel: 501-810-668

Poniedziałek 11 maj 2015r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 2A,2B,2C,2D,4A,4B,4C,4D

Wtorek 12 maj 2015r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H

Środa 13 maj 2015r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 6I,6J,8A,8B,8C,8D,8E


Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu w w/w dni i obecność w lokalach.

W przypadku nie dokonania przeglądu działając zgodnie z ustawą o własności lokali tj. Dz.U. z 2000r. Nr.80, poz 903 właściciel lokalu u którego nie dokonano przeglądu zobowiązany jest do dostarczenia w ciągu 30 dni protokołu z przeglądu na własny rachunek.

Po upływie wyznaczonego terminu Zarządca budynku biorąc pod uwagę zapisy ustawy o własności lokali, a przede wszystkim bezpieczeństwo zamieszkiwania w Nieruchomości zmuszony będzie do powiadomienia Gazowni o konieczności demontażu licznika gazowego na koszt właściciela, a co za tym idzie zostaną wstrzymane dostawy gazu do lokalu niespełniającego wymagań technicznych użytkowania obiektów.

administracja

Protokół z zebrania Wspólnoty 30 marca 2015 r.

Protokół z zebrania Wspólnoty z 30 marca 2015 r. dostępny tutaj

Informacja Kwiecień 2015 r.

Zebrano 4 oferty na prace pielęgnacyjne na terenie zielonym sezon wiosna-lato-jesień, Zarząd wybrał najtańszą.

Lp Złożone oferty Ceny
1. ?Ogrody Pawła? Paweł Kurzawa Pielęgnacja zieleni okres wiosenny ? 15 000 zł
Pielenie za m-c ? 1 200 zł (IV-X)
Pielęgnacja zieleni okres jesienny ? 2 000 zł
łączny koszt: 24 200,00 zł/netto
2. ?faceciodogrodow? Jakub Franczuk Pielęgnacja zieleni wiosna ? 4 900 zł
Pielenie za m-c ? 1 600 zł (V-X)
Pielęgnacja jesienna ? 700 zł
łączny koszt : 13 600,00 zł/netto
3. ?Usługi Sprzątania Wnętrz? Krystyna Krawiecka Pielęgnacja zieleni wiosna- jesień – 7 500 zł
Pielenie za m-c ? 600 zł (V-X)
Pielęgnacja zieleni okres jesienny ? 1 000 zł
łączny koszt : 12 100,00 zł/netto
4. ?SORTED? Paweł Kozłowski Pielęgnacja wiosenna ? 8 000 zł
Pielenie za m-c ? (V-X)
pielęgnacja jesienna ? 9 000 zł
łączny koszt : 17 000,00 zł/netto

Zarząd wybrał ofertę na pielęgnację zielni Pani K. Krawieckiej.W maju 2015 odbędzie się przegląd kominowy oraz gazowy o konkretnych terminach zostaniecie Państwo poinformowani odrębną informacją wywieszoną na drzwiach klatek oraz mailem.

Centralne ogrzewanie ? liczniki zostaną spisane na 30 kwietnia 2015r a rozliczenie sezonu 2014/2015 otrzymacie Państwo na przełomie lipca-sierpnia 2015r wraz z rozliczeniem zimnej i ciepłej wody za I półrocze 2015 r. do skrzynek pocztowych.

UWAGA! Odbiór odpadów wielkogabarytowych ? czyli odpadów takich jak: szafki, łóżka, lodówki, brodziki, wanny, drzwi itp.

W dniach 21-22.04.2015 r. (wtorek-środa) sprzed altanek śmietnikowych przy ul. Pelikanów 2C i 6I w Piasecznie będzie odbiór odpadów wielkogabarytowych, termin ustalony przez Gminę Piaseczno. Prosimy zatem o wystawienie odpadów w/w terminie.Zarząd, administracja

Odbiór i segregacja odpadów ze Wspólnoty

Uchwały Rady Miasta w sprawie:
– ustalenia stawek za odbiór odpadów do pobrania tutaj
– ustalenia złożenia deklaracji śmieciowej do pobrania tutaj
Na terenie Gminy Piaseczno opłaty za odpady komunalne są pobierane od ilości zamieszkujących osób w danej nieruchomości.

Wspólnota Mieszkaniowa Pelikanów 2a-8e zadeklarowała segregacje odpadów . Prosimy zatem o wywiązywanie się z deklaracji w przypadku nie stosowania się do segregacji Urząd Miasta i Gminy nałoży karę 18 zł za osobę jak za niesegregowane odpady.

W przypadku zmiany ilości osób w lokalu , właściciel jest zobowiązany do poinformowania w ciągu 14-tu dni od zmiany właściwy organ . W przypadku Wspólnot jest to biuro administracji.
Deklaracja Pelikanów

Informacje z Gminy Piaseczno na temat gospodarki śmieciowej. http://piaseczno.eu/index.php?mnu=290

Odbiór sprzetu elektro 2015-03-23Elektroodpady
Informacje_segregacja_śmieci 2015-02-26 cz1Informacje_segregacja_śmieci 2015-02-26 cz2

Odbiór odpadów WIELKOGABARYTOWYCH ul.Pelikanów 2a-8e w terminiach:
21-22.04.2015r.
06-07.10.2015r.

prosimy o wstawianie odpadów w w/w terminach przed altany śmietnikowe.
Po za tymi terminami właściciel zobowiązany jest wywieźć odpady wielkogabarytowe na swój koszt na ul.Techniczną 6, 05-500 Piaseczno.

Wiadomości z PCU

Trzy pisma od PCU do pobrania tutaj.

Sprzedaż/kupno mieszkania

Przy sprzedaży lub kupnie mieszkania należy wypełnić:

 • protokół zdawczo/odbiorczy, do pobrania tutaj;
 • do ADM stany liczników wody oraz centralnego ogrzewania;
 • protokół do PGE – Zakład Energetyczny, do pobrania tutaj,
  adres:
  ul.Piaseczyńska 52
  Konstancin-Jeziorna
  tel: 22 701 32 27;
 • protokół do PGNiG – Gazownia, do pobrania tutaj,
  adres:
  ul.Stołeczna 4
  05-501 Piaseczno
  tel: 22 637 46 04.

Oferty na kosztorys remontu klatek 2A-8E

Szanowni Państwo,


Wspólnota Mieszkaniowa Pelikanów 2a-8e na przełomie listopada- grudnia 2014 r. przeprowadziła konkurs ofert na wykonawcę skosztorysowania remontu klatek schodowych Pelikanów 2A do 8E oraz pomieszczenia usługowego Pelikanów 6J/21.


Do konkursu przystąpiły 4 firmy:

Lp Nazwa Wykonanie Cena
1. Usługi Ogólnobudowlane ?SOLIDNA? Krzysztof Lesiak – kosztorysu szczegółowego, obmiar z natury
– kosztorys ślepy
8 300,00 zł/netto
2. Firma Remontowo-Budowlana ?MICHAEL? Daniel Chojnowski – kosztorysu szczegółowego, obmiar z natury
– kosztorys ślepy
5 500,00 zł/netto
3. Janusz Walecki – kosztorysu szczegółowego, obmiar z natury
– kosztorys ślepy
4 500,00 zł/netto
4. Usługi Ogólnobudowlane i Kosztorysowe Jerzy Żurawski – kosztorysu szczegółowego, obmiar z natury
– kosztorys ślepy
1 600,00 zł/netto

Zarząd wybrał ofertę p. Żurawskiego.
Firma wykona dodatkowe zlecenie na kosztorys na wymianę kratek odpływowych w halach garażowych Pelikanów 2a-8e w Piasecznie.

Rozliczenia mediów 2014 r.

Zużycia zimnej i ciepłej wody za okres 01.01.2014r – 30.06.2014r i centralnego ogrzewania za okres 01.05.2013r – 30.04.2014r. Koszty energii cieplnej przeznaczonej na podgrzanie wody w I półroczu 2014 r. wyniosły: 177 475,15 PLN. Zużycie ciepłej wody wg odczytów liczników indywidualnych w lokalach: 7 975 m3. Cena podgrzania 1 m3 wody w I półroczu 2014 r. wynosi: 22,25/m3. Cena urzędowa zimnej wody wynosi: 10,52/m3. Suma wody zimnej jest sumą wody mierzonej przez wszystkie liczniki w lokalu.
czytaj dalej

Centralne ogrzewanie i ciepła woda

Od listopada 2013r WM Pelikanów 2a-8e zasilana jest w ciepłą wodę oraz centralne ogrzewanie z Piaseczyńskiej kotłowni PC-u. Kontakt do PC-u Piaseczno w przypadku braku zasilania w/w media Nastawnia – 22 737 08 76, Ryszard Rosłon – 603 134 542
czytaj dalej

Zestawienie prac remontowych i modernizacyjnych za lata 2010-2014

L.p.
Rok
Zakres prac
Wartość PLN
1.
2010
 1. Montaż obróbek blacharskich na parapetach tarasów bud.2,4,6.
 2. Naprawa elewacji narożnika bud. 2D.
 3. Naprawa schodków przed wejściem na klatki.
 4. Prace zabezpieczające prawidłowe działanie kotłowni.
 5. Odblokowanie przewodów wentylacyjnych.
22 470,00
3 156,50
5 350,00
11 196,99
8 418,00

czytaj dalej

Sprawy organizacyjno-prawne prowadzone przez Zarząd i administrację w latach 2010-2014

Poniżej przedstawiamy większość spraw pozainwestycyjnych prowadzonych przez Zarząd i Administrację w ciągu ostatnich czterech lat na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Pelikanów.

Tytuł
Przedmiot sprawy
Korzyści dla WM
1. Prowadzenie sporu z poprzednim administratorem
Przedmiot sporu: wypłata wynagrodzenia w wys. ok. 49 tys. PLN Zarzuty WM: brak podstaw prawnych do żądania kwoty, brak prawidłowo dokonanego rozliczenia mediów za 2009 rok po instalacji liczników ciepła, brak prowadzenia windykacji opłat za lokale etc.
Sprawa zakończona na 2-gim posiedzeniu Sądu ugodą. Ostatecznie zapłacona kwota 25 tys. PLN. Korzyść dla WM ok. 24 tys.PLN.

czytaj dalej