Informacja maj 2015 r. – przeglądy obowiązkowe

OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY PRZEPROWADZANE
W MAJU 2015r NA TERENIE OSIEDLA
Pelikanów 2a-8e

W związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądów technicznych budynku w oparciu o przepisy Ustawy Prawa Budowlanego , zebrano oferty na wykonywanie w/w prac dotyczących przeglądu gazowego i wentylacji w lokalach i częściach wspólnych budynku Pelikanów 2A do 8E.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami (z maja 2014 r.) wywieszonymi na klatkach schodowych przeglądy techniczne w zakresie budowlanym będzie wykonywała firma BUILDING SERVICE.
Koszt przeglądu 1 800,00 zł/netto + 4 konsultacje (opinie techniczne) w roku w cenie przeglądu. Umowa z firmą została podpisana do końca 2015r z zamrożoną ceną na przegląd budowlany.

Zebrano 5 ofert na przegląd wentylacji w lokalach oraz instalacji gazowej, Zarząd wybrał najtańsze.

 
Lp Złożone oferty Ceny
1. Usługi Kominiarskie Mariusz Sztejna Sprawdzenie wentylacji w lokalach 12 zł netto/lokal
2. Instalacje GazoweJacek Majewski Sprawdzenie inst.gazowej w lokalu 15 zł netto/lokal
3. Usługi Kominiarskie Konrad Małmyga Sprawdzenie wentylacji 12 zł netto/lokal
4. Usługi Budowlano -Kominiarskie ?Kom-bud? Sprawdzenie wentylacji w lokalach 16 zł netto/lokal
5. Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Piotr Kopiecki Sprawdzenie inst. gazowej w lokalu 11 zł brutto/lokal

Zarząd wybrał Usługi Kominiarskie Mariusz Sztejna i Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Piotr Kopiecki


Szanowni Państwo,

Administracja Wspólnoty Pelikanów 2A-8E w Piasecznie uprzejmie informuje że, w maju 2015r będzie dokonywany obowiązkowy przegląd kominowy oraz gazowy.
Przeglądy dokonywane są przez nie zależne od siebie firmy , w przypadku umawiania się indywidualnie proszę o telefon do obu Panów

Kominiarz p. Mariusz Sztejna tel: 601-341-997

przegląd gazowy p. Piotr Kopiecki tel: 501-810-668

Poniedziałek 11 maj 2015r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 2A,2B,2C,2D,4A,4B,4C,4D

Wtorek 12 maj 2015r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H

Środa 13 maj 2015r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 6I,6J,8A,8B,8C,8D,8E


Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu w w/w dni i obecność w lokalach.

W przypadku nie dokonania przeglądu działając zgodnie z ustawą o własności lokali tj. Dz.U. z 2000r. Nr.80, poz 903 właściciel lokalu u którego nie dokonano przeglądu zobowiązany jest do dostarczenia w ciągu 30 dni protokołu z przeglądu na własny rachunek.

Po upływie wyznaczonego terminu Zarządca budynku biorąc pod uwagę zapisy ustawy o własności lokali, a przede wszystkim bezpieczeństwo zamieszkiwania w Nieruchomości zmuszony będzie do powiadomienia Gazowni o konieczności demontażu licznika gazowego na koszt właściciela, a co za tym idzie zostaną wstrzymane dostawy gazu do lokalu niespełniającego wymagań technicznych użytkowania obiektów.

administracja