Informacja remonty

W związku z zamieszczonym ogłoszeniem na prace remontowe w Kurierze Południowym 19-15 sierpnia 2016r. i stronie Gumtree oraz na stronie internetowej Wspólnoty , poniżej w tabelce przedstawiamy złożone oferty cenowe:

L.p.

Nazwa oferenta

Proponowany zakres prac

Proponowany termin wykonania

Wartość w PLN

1.

JK DECO p. Anna Wiatrak

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania

Do uzgodnienia

106 652,27 zł/netto

2.

Instal-Bud p.Stanisław Starosz

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania

Do uzgodnienia

99 428,19 zł/ brutto

3.

MirBud p.Mirosław Kulenty

Remont klatek 4a-4d

Remont odwodnienia liniowego w garażu 2D

Do uzgodnienia

65 038,10 zł / netto

48 583,19 zł /netto

4.

IB Rosłaniec p.Karol Rosłaniec

Remont klatek 4a-4d

Remont odwodnienia liniowego w garażu 2D

Do uzgodnienia

70 101,94 zł/netto

51 869,68 zł/netto

5.

Michael firma rem-bud.

p.Daniel Chojnowski

Remont klatek 4a-4d

Remont odwodnienia liniowego w garażu 2D

Do uzgodnienia

70 201,46 zł/netto

46 044,02 zł/netto

Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami Zarząd wybrał firmę ?MirBud? p. Kulenty do remontu klatek , firmę ?Michael? p. Chojnowski do remontu odwodnienia liniowego w garażu Pelikanów 2D .


Płukanie instalacji CO Zarząd wstrzymał do sezonu wiosenno-letniego z powodu dużego ryzyka przecieków na instalacji CO po płukaniu chemicznym , zapchaniu kryz na zaworach grzejnikowych co spowoduje duży dyskomfort dla Właścicieli w trakcie trwania sezonu grzewczego 2016/2017.W związku z uprawomocnieniem się uchwały 3/2016 z dnia 16.03.2016r

od dnia 3 października 2016r rozpoczyna się remont klatek schodowych :

Pelikanów 4A ,4B, 4C, 4D, oraz w następnej kolejności Pelikanów 6A, 6B, 6C .


Remont będzie wykonywała firma Mir -Bud p. Mirosław Kulenty , nad prawidłowym przebiegiem prac będzie czuwał inspektor nadzoru p. Krzysztof Jakowiecki .

Remont kratek odpływowych w hali garażowej Pelikanów 2D odbędzie się po nowym roku na przełomie stycznia ? lutego 2017r przez firmie MICHAEL p. Daniel Chojnowski.

Zarząd

WM Pelikanów 2a-8e