Informacje PWiK Piaseczno

Uwaga wyłączenia!
W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz zwiększonym poborem wody, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie zwraca się do mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na podlewania trawników i ogródków przydomowych oraz mycie pojazdów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku występowania wysokich temperatur przez dłuższy okres, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

PWiK Piaseczno
Nowe Taryfy Gminy Piaseczno dotyczące stawek zimnej wody i odprowadzania ścieków 1.07.2015 r. do 30.06.2016 r.
Do pobrania: PWiK Podwyżka cen PWIK Dopłata do cen
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.pwikpiaseczno.pl/taryfy.html