Konkurs Ofert – prace remontowe

Wspólnota Mieszkaniowa ?Pelikanów 2a-8e? w Piasecznie ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie remontów w roku 2015 polegających na:


1. Malowaniu klatek schodowych w budynkach 2A-2D
2. Dokończeniu docieplenia stropów garaży w budynku 2A-2D.

Oferty przyjmowane będą w formie wypełnionego przedmiaru robót (?kosztorysu ślepego?), który zostanie przesłany do potencjalnych Wykonawców w wersji elektronicznej, po złożeniu przez nich zapytania na adres mailowy: bozena.korytek@abl-serwis.pl.
Do oferty wymagane jest dołączenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS oraz referencji potwierdzających jakość wykonywanych wcześniej prac.

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych na Wspólnotę do biura ul. Pelikanów 8A, 05-500 Piaseczno.
Termin składania ofert ? do dnia 21.08.2015r.
Prace przewidziane do wykonania w okresie III/IV kw. 2015r.