Konta bankowe

W nawiązaniu do ustaleń podjętych na zebraniach rocznych za lata 2008/2009 w sprawie wprowadzenia systemu identyfikacji masowych płatności niniejszym informujemy, że od dnia 01.09.2010r. Wspólnota otworzyła nowe rachunki bankowe w ALIOR BANK spełniające powyższe wymagania.
Każdy z właścicieli otrzymuje własne, indywidualne numery kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat za Poszczególne nieruchomości będące jego własnością ? oddzielne numery kont dotyczą rachunku eksploatacji, funduszu Remontowego, garaży i pomieszczeń gospodarczych.
Numer ogólny rachunku Wspólnoty w Alior Banku 64 2490 0005 0000 4530 3622 4453.