Obowiązkowe przeglądy przeprowadzane w listopadzie 2014 r. na terenie osiedla Pelikanów 2a-8e

W związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądów technicznych budynku w oparciu o przepisy Ustawy Prawa Budowlanego , zebrano oferty na wykonywanie w/w prac dotyczących przeglądu gazowego i wentylacji w lokalach i częściach wspólnych budynku Pelikanów 2A do 8E.

Zarząd po zapoznaniu się z treścią ofert wybrał usługę zaproponowaną przez: Piotra Kopieckiego oraz Mariusza Sztejnę.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami ( z maja 2014r) wywieszonymi na klatkach schodowych przeglądy techniczne w zakresie budowlanym będzie wykonywała firma BUILDING SERVICE.
Koszt przeglądu 1 800,00 zł/netto + 4 konsultacje ( opinie techniczne ) w roku w cenie przeglądu.
Umowa z firmą zastała podpisana do końca 2015r z zamrożoną ceną na przegląd budowlany.

Zebrano 6 ofert na przegląd wentylacji w lokalach oraz instalacji gazowej, Zarząd wybrał najtańsze.

Lp Złożone oferty Ceny Wybrano
1. Usługi Kominiarskie Mariusz Sztejna Sprawdzenie wentylacji w lokalach 12 zł netto/lokal Zarząd wybrał ofertę p.Sztejny
2. Instalacje Sanitarne i Gazowe Paweł Wiśniewski Sprawdzenie inst.gazowej w lokalu 15 zł netto/lokal
3. Usługi Kominiarskie Daniel Bednarski Sprawdzenie inst.gazowej i wentylacji 20zł netto/lokal Oferent zrezygnował z braku wolnego terminu
4. Zakład Usługowo ? Handlowy ?Słoneczko? Sprawdzenie wentylacji w lokalach 12 zł netto/lokal Sprawdzenie inst.gazowej w lokalu 10 zł netto/lokal
5. Usługi Budowlano -Kominiarskie ?Kom-bud? Sprawdzenie wentylacji w lokalach 16 zł netto/lokal
6. Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Piotr Kopiecki Sprawdzenie inst.gazowej w lokalu 11 zł brutto/lokal Zarząd wybrał ofertę p.Kopieckiego

Zarząd,