Obowiązkowe przeglądy przeprowadzane w listopadzie 2015 r. na terenie osiedla Pelikanów 2a-8e

W związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądów technicznych budynku w oparciu o przepisy Ustawy Prawa Budowlanego , zebrano oferty na wykonywanie w/w prac dotyczących przeglądu gazowego i wentylacji w lokalach i częściach wspólnych budynku Pelikanów 2A do 8E. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami ( z maja 2014r) wywieszonymi na klatkach schodowych przeglądy techniczne w zakresie budowlanym będzie wykonywała firma BUILDING SERVICE. Koszt przeglądu 1 800,00 zł/netto + 4 konsultacje (opinie techniczne) w roku w cenie przeglądu.

Umowa z firmą została podpisana do końca 2015r z zamrożoną ceną na przegląd budowlany .

Zebrano 5 ofert na przegląd wentylacji w lokalach oraz instalacji gazowej , Zarząd wybrał najtańsze .Lp.

Złożone oferty

Ceny

Wybrano

1.

Usługi Kominiarskie
Mariusz Sztejna

Sprawdzenie wentylacji w lokalach 12 zł netto/lokal

Zarząd wybrał ofertę p. Sztejny

2.

Instalacje Gazowe i sanitarne

Paweł Tarnowski

Sprawdzenie inst.gazowej w lokalu 15 zł netto/lokal

3.

Usługi Kominiarskie

Konrad Małmyga

Sprawdzenie wentylacji 12 zł netto/lokal

4.

Usługi Kominiarskie

Mirosław Bednarczyk

Sprawdzenie wentylacji 24,60 zł brutto/lokal

5.

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych

Piotr Kopiecki

Sprawdzenie inst. gazowej w lokalu 11 zł brutto/lokal

Zarząd wybrał ofertę p. Kopieckiego

Zarząd,
Szanowni Państwo, Administracja Wspólnoty Pelikanów 2A-8E w Piasecznie uprzejmie informuje że, w listopadzie 2015r będzie dokonywany obowiązkowy przegląd kominowy oraz gazowy. Przeglądy dokonywane są przez nie zależne od siebie firmy , w przypadku umawiania się indywidualnie proszę o telefon do obu Panów. Kominiarz p. Mariusz Sztejna tel: 601-341-997 przegląd gazowy p. Piotr Kopiecki tel: 501-810-668
Poniedziałek 16 listopad 2015r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 2A,2B,2C,2D,4A,4B,4C,4D
Pelikanów 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H
Środa 18 listopad 2015r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 6I,6J,8A,8B,8C,8D,8E
Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu w w/w dni i obecność w lokalach.
W przypadku nie dokonania przeglądu działając zgodnie z ustawą o własności lokali tj. Dz.U. z 2000r. Nr.80, poz 903 właściciel lokalu u którego nie dokonano przeglądu zobowiązany jest do dostarczenia w ciągu 30 dni protokołu z przeglądu na własny rachunek.

Po upływie wyznaczonego terminu Zarządca budynku biorąc pod uwagę zapisy ustawy o własności lokali , a przede wszystkim bezpieczeństwo zamieszkiwania w Nieruchomości zmuszony będzie do powiadomienia Gazowni o konieczności demontażu licznika gazowego na koszt właściciela , a co za tym idzie zostaną wstrzymane dostawy gazu do lokalu niespełniającego wymagań technicznych użytkowania obiektów .