Obowiązkowe przeglądy przeprowadzane w maju 2016 r. na terenie osiedla Pelikanów 2a-8e

Obowiązkowe przeglądy przeprowadzane w maju 2016r na terenie osiedla Pelikanów 2a-8e

W związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądów technicznych budynku w oparciu o przepisy Ustawy Prawa Budowlanego, zebrano oferty na wykonywanie w/w prac dotyczących przeglądu budowalnego półrocznego, gazowego i wentylacji w lokalach i częściach wspólnych budynku Pelikanów 2A do 8E.

Zebrano 5 ofert na przegląd wentylacji w lokalach oraz instalacji gazowej oraz 3 oferty na przegląd budowlany, Zarząd wybrał najtańsze.

L.p.

Złożone oferty

Ceny

Wybrano

1.

Usługi Kominiarskie

Mariusz Sztejna

Sprawdzenie wentylacji w lokalach 12 zł netto/lokal

Zarząd wybrał ofertę p. Sztejny

2.

Instalacje Gazowe MAR-BUD

Marcin Wiśniewski

Sprawdzenie inst.gazowej w lokalu 14 zł netto/lokal

Sprawdzenie wentylacji 15 zł netto/lokal

3.

Zakład Usług Kominiarskich

Mazeda-Went s.c.

Sprawdzenie wentylacji 12 zł netto/lokal

Sprawdzenie inst.gazowej w lokalu 12 zł netto/lokal

4.

Usługi Kominiarsko-budowlane

?ESKOM?

Sprawdzenie wentylacji w lokalach 16 zł netto/lokal

Sprawdzenie inst.gazowej w lokalu 14 zł netto/lokal

5.

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych

Piotr Kopiecki

Sprawdzenie inst. gazowej w lokalu 11 zł brutto/lokal

Zarząd wybrał ofertę p. Kopieckiego

6.

Przeglądy obiektów budowlanych

IBPE , Dariusz Wróbel

Kontrola półroczna zgodnie z zapisami prawa budowlanego – 1 250 zł

7.

Przeglądy obiektów budowlanych

MEGAM Sp. z o.o. ,

Patryk Jodkowski

Kontrola półroczna zgodnie z zapisami prawa budowlanego – 1 400 zł

8.

Przeglądy obiektów budowlanych

Building Service, Krzysztof Jakowiecki

Kontrola półroczna zgodnie z zapisami prawa budowlanego – 1 200 zł.

Zarząd wybrał ofertę p. Jakowskiego

ZarządSzanowni Państwo,

Administracja Wspólnoty Pelikanów 2A-8E w Piasecznie uprzejmie informuje że, w maju 2016r będzie dokonywany obowiązkowy przegląd kominowyoraz gazowy.

Przeglądy dokonywane są przez nie zależne od siebie firmy , w przypadku umawiania się indywidualnie proszę o telefon do obu Panów.

Kominiarz p. Mariusz Sztejna tel: 601-341-997

Przegląd gazowy p. Piotr Kopiecki tel: 501-810-668

Poniedziałek 9 maj 2016r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 2A,2B,2C,2D,4A,4B,4C,4D


Wtorek 10 maj 2016r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H


Środa 11 maj 2016r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 6I,6J,8A,8B,8C,8D,8E


Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu w w/w dni i obecność w lokalach.

W przypadku nie dokonania przeglądu działając zgodnie z ustawą o własności lokali tj. Dz.U. z 2000r. Nr.80, poz 903 właściciel lokalu u którego nie dokonano przeglądu zobowiązany jest do dostarczenia w ciągu 30 dni protokołu z przeglądu na własny rachunek.

Po upływie wyznaczonego terminu Zarządca budynku biorąc pod uwagę zapisy ustawy o własności lokali, a przede wszystkim bezpieczeństwo zamieszkiwania w Nieruchomości zmuszony będzie do powiadomienia Gazowni o konieczności demontażu licznika gazowego na koszt właściciela, a co za tym idzie zostaną wstrzymane dostawy gazu do lokalu niespełniającego wymagań technicznych użytkowania obiektów.

Administracja