Obowiązkowy przegląd kominowy oraz gazowy

Szanowni Państwo,

Administracja Wspólnoty Pelikanów 2A-8E w Piasecznie uprzejmie informuje że, w listopadzie 2014r będzie dokonywany obowiązkowy przegląd kominowy oraz gazowy.
Przeglądy dokonywane są przez nie zależne od siebie firmy , w przypadku umawiania się indywidualnie proszę o telefon do obu Panów.

Kominiarz p. Mariusz Sztejna tel: 601-341-997
przegląd gazowy p. Piotr Kopiecki tel: 501-810-668

Poniedziałek 24 listopad 2014r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 2A,2B,2C,2D,4A,4B,4C,4D

Wtorek 25 listopad 2014r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H

Środa 26 listopad 2014r w godzinach 17.30-20.00
Pelikanów 6I,6J,8A,8B,8C,8D,8E

Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu w w/w dni i obecność w lokalach.

W przypadku nie dokonania przeglądu działając zgodnie z ustawą o własności lokali tj. Dz.U. z 2000r. Nr.80, poz 903 właściciel lokalu u którego nie dokonano przeglądu zobowiązany jest do dostarczenia w ciągu 30 dni protokołu z przeglądu na własny rachunek.
Po upływie wyznaczonego terminu Zarządca budynku biorąc pod uwagę zapisy ustawy o własności lokali, a przede wszystkim bezpieczeństwo zamieszkiwania w Nieruchomości zmuszony będzie do powiadomienia Gazowni o konieczności demontażu licznika gazowego na koszt właściciela , a co za tym idzie zostaną wstrzymane dostawy gazu do lokalu niespełniającego wymagań technicznych użytkowania obiektów.

administracja