Odbiór i segregacja odpadów ze Wspólnoty

Uchwały Rady Miasta w sprawie:
– ustalenia stawek za odbiór odpadów do pobrania tutaj
– ustalenia złożenia deklaracji śmieciowej do pobrania tutaj
Na terenie Gminy Piaseczno opłaty za odpady komunalne są pobierane od ilości zamieszkujących osób w danej nieruchomości.

Wspólnota Mieszkaniowa Pelikanów 2a-8e zadeklarowała segregacje odpadów . Prosimy zatem o wywiązywanie się z deklaracji w przypadku nie stosowania się do segregacji Urząd Miasta i Gminy nałoży karę 18 zł za osobę jak za niesegregowane odpady.

W przypadku zmiany ilości osób w lokalu , właściciel jest zobowiązany do poinformowania w ciągu 14-tu dni od zmiany właściwy organ . W przypadku Wspólnot jest to biuro administracji.
Deklaracja Pelikanów

Informacje z Gminy Piaseczno na temat gospodarki śmieciowej. http://piaseczno.eu/index.php?mnu=290

Odbiór sprzetu elektro 2015-03-23Elektroodpady
Informacje_segregacja_śmieci 2015-02-26 cz1Informacje_segregacja_śmieci 2015-02-26 cz2

Odbiór odpadów WIELKOGABARYTOWYCH ul.Pelikanów 2a-8e w terminiach:
21-22.04.2015r.
06-07.10.2015r.

prosimy o wstawianie odpadów w w/w terminach przed altany śmietnikowe.
Po za tymi terminami właściciel zobowiązany jest wywieźć odpady wielkogabarytowe na swój koszt na ul.Techniczną 6, 05-500 Piaseczno.