Protokół końcowy z głosowania nad uchwałami z zebrania rocznego z dn. 25.03.2014r i podjęte uchwały

Do Państwa skrzynek pocztowych oraz drogą mailową dostarczono w dniu 12.01.2015r. protokół z zakończenia zbierania głosów pod uchwałami z zebrania z dn. 25.03.2014r.
Kwoty zostały usunięte aby osoby postronne nie miały wglądu w stan finansowy Wspólnoty.
Do pobrania tutaj.