Protokół z zebrania Wspólnoty 30 marca 2015 r.

Protokół z zebrania Wspólnoty z 30 marca 2015 r. dostępny tutaj