Remonty 2016 r.

Wspólnota Mieszkaniowa ?Pelikanów 2a-8e? w Piasecznie ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie remontów w roku 2016 polegających na:

  1. Malowaniu 4 klatek schodowych w budynkach 4A-4D
  2. Remont odwodnienia kratek odpływowych w garażu 2A-2D
  3. Czyszczenie / płukanie instalacji centralnego ogrzewania

Oferty przyjmowane będą w formie wypełnionego przedmiaru robót (?kosztorysu ślepego?) , który zostanie przesłany do potencjalnych Wykonawców w wersji elektronicznej, po złożeniu przez nich zapytania na adres mailowy: bozena.korytek@abl-serwis.pl Do oferty wymagane jest dołączenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS oraz referencji potwierdzających jakość wykonywanych wcześniej prac.

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych na Wspólnotę Pelikanów 2a-8e do biura ul. Pelikanów 8A , 05-500 Piaseczno . Termin składania ofert ? do dnia 31.08.16r. Prace przewidziane do wykonania w okresie III/IV kw. 2016r. Zarząd Wspólnoty skontaktuje się tylko z wybranymi oferentami.

Zarząd WMP