Zestawienie prac remontowych i modernizacyjnych za lata 2010-2014

L.p.
Rok
Zakres prac
Wartość PLN
1.
2010
 1. Montaż obróbek blacharskich na parapetach tarasów bud.2,4,6.
 2. Naprawa elewacji narożnika bud. 2D.
 3. Naprawa schodków przed wejściem na klatki.
 4. Prace zabezpieczające prawidłowe działanie kotłowni.
 5. Odblokowanie przewodów wentylacyjnych.
22 470,00
3 156,50
5 350,00
11 196,99
8 418,00

2.
2011
 1. Wymiana rur poziomów ciepłej wody i cyrkulacji.
 2. Remont kominów ,obróbek blacharskich ,prace dekarskie , wymiana i naprawa rynien.
 3. Malowanie znaków poziomych na jezdni
 4. Inwentaryzacja projektowa instalacji sanitarnej wraz z projektem regulacji centralnego ogrzewania.
 5. Prace zabezpieczające prawidłowe działanie kotłowni.
222 537,52
113 135,02

3 188,16
11 070,00

33 480,00

3.
2012
 1. Modernizacja ogródka dla dzieci przy budynku 6A i likwidacja ogródka przy budynku 2A.
 2. Modernizacja instalacji elektrycznej w garażach na 24V oraz wykonanie oświetlenia zmierzchowego przy wejściu do klatek.
 3. Remont tarasów.
 4. Prace zabezpieczające prawidłowe działanie kotłowni (wymiana pompy).
29 323,20

37 355,20

48 600,00
48 978,00
6 264,00
4.
2013
 1. Obróbki blacharskie kominów, wymiana wyłazów dachowych
 2. Remont tarasów
 3. Remont altan śmietnikowych
 4. Projekt organizacji ruch w strefie zamieszkałej plus oznakowanie pionowe na terenie osiedla
 5. Docieplenie stropodachu
 6. Remont dachu ? jednokrotne krycie papą, prace uszczelniające rynny
59 400,00
239 976,00
36 720,00
15 313,50

133 719,82
290.856,12
Fundusze celowe:
 1. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa modernizacji kotłowni, inwentaryzacja instalacji CO
 2. Regulacja hydrauliczna instalacji co wg zamówionego projektu (udział własny), reszta sfinansowana kredytem
 3. Prace dodatkowe na instalacji co ? montaż zaworów i regulacja w lokalach 2A/31, 2D/31, 6A/31
 4. Montaż wodomierzy i ciepłomierzy (udział własny) reszta finansowana kredytem

39 360,00

42 080,00

3 865,88

33 843,77
Wydatki finansowane kredytem:
 1. Regulacja hydrauliczna wg zamówionego projektu.
 2. Montaż ciepłomierzy i wodomierzy.

148 552,00
149 171,95
5.
2014
 1. Docieplenie części stropodachu garaży, rozpoczęte w lutym 2013. Prace zakończone w dniu 3.06.2014 r., odebrane protokołem odbiorczym z udziałem inspektora nadzoru.
 2. Remont lokalu po Multi-Hekk (prace nie rozpoczęte, założono jak na razie jedynie wykonanie kosztorysu remontu).
287 000,00


30 000,00 (wg planu)Plac Zabaw:

Przed remontem:

plac zabaw przed plac zabaw przed plac zabaw przed

Po remoncie:

plac zabaw po 1 plac zabaw po 2 plac zabaw po 3 plac zabaw po 4


Kominy:

Przed remontem:

kominy przed remontem 1 kominy przed remontem P1130945 kominy przed remontem P1130947 kominy przed remontem P1130950 (1) kominy przed remontem

Po remoncie:

Kominy 6A-6J

kominy 6A-6j 007 po remoncie

Kominy 4A-4D

kominy 4A-4D po remoncie

Kominy 2A-4D

kominy 2A-4D 005 po remoncie kominy 2A-4D 014 po remoncie