Rozliczenia mediów 2014 r.

Zużycia zimnej i ciepłej wody za okres 01.01.2014r – 30.06.2014r i centralnego ogrzewania za okres 01.05.2013r – 30.04.2014r. Koszty energii cieplnej przeznaczonej na podgrzanie wody w I półroczu 2014 r. wyniosły: 177 475,15 PLN. Zużycie ciepłej wody wg odczytów liczników indywidualnych w lokalach: 7 975 m3. Cena podgrzania 1 m3 wody w I półroczu 2014 r. wynosi: 22,25/m3. Cena urzędowa zimnej wody wynosi: 10,52/m3. Suma wody zimnej jest sumą wody mierzonej przez wszystkie liczniki w lokalu.
Koszty energii cieplnej na potrzeby ogrzewania w okresie 01.05.2013r. – 30.04.2014r. wyniosły 430 504,33 PLN po uwzględnieniu udzielonego przez PCU rabatu w związku z niedotrzymaniem standardów jakościowych. Zużycie ciepła w GJ wg odczytów liczników indywidualnych w lokalach wyniosło razem 4 862,41 GJ. Cena 1GJ przyjętego do rozliczenia wynosi: 88,54/GJ.