Rozliczenie kosztów CO i wody 2016 r.

W lipcu 2016r otrzymali Państwo rozliczenie ciepła za sezon 2015/2016 oraz ciepła i zimna woda za I półrocze 2016 r.

Zużycia zimnej i ciepłej wody za okres 01.01.2016r – 30.06.2016r i centralnego ogrzewania za okres 01.05.2015r – 30.04.2016r.

Koszty energii cieplnej przeznaczonej na podgrzanie wody w I półroczu 2016r wyniosły: 190 877,35 PLN

Zużycie ciepłej wody wg odczytów liczników indywidualnych w lokalach: 6 781 m3 Cena podgrzania 1 m3 wody w I półroczu 2016r wynosi: 28,15/m3
Cena urzędowa zimnej wody wynosi: 12,38/m3
Suma wody zimnej jest sumą wody mierzonej przez wszystkie liczniki w lokalu.

Koszty energii cieplnej na potrzeby ogrzewania w okresie 01.05.2015r – 30.04.2016r wyniosły 496 452,28 PLN.

Zużycie ciepła w GJ wg odczytów liczników głównych wyniosło razem 5 307,52 GJ Cena 1GJ przeznaczonego na centralne ogrzewanie w całej nieruchomości wynosi : 496 452,28 : 5 307,52/GJ = 93,54 zł/GJ

Różnica pomiędzy odczytami liczników głównych a odczytami liczników lokalowych:
5 307,52GJ – 4 344,68GJ(suma liczników lokalowych po uwzględnieniu współczynników korygujących)=962,84GJ do rozliczenia na m2 lokali mieszkalnych i użytkowych.

962,84GJ : 21 057,30 m2=0,046GJ/m2 liczony w cenie 93,54zł/GJ