Zaproszenie do współpracy nad Statutem Wspólnoty

Informacja nr 1

Zaproszenie do współpracy nad Statutem Wspólnoty


W związku z pomysłem podjętym na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej – Pelikanów 2 A – 8 E odbytego w dniu 29 marca 2017 r. dot. opracowania projektu „Nowego Statutu Wspólnoty…”. Zarząd WM Pelikanów 2 A – 8 E zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli, zainteresowanych zmianą „Statutu …” o zgłaszanie propozycji zmian (nowych zapisów w statucie), a także „Projektu Statutu” dla naszej wspólnoty.

Uwagi i propozycje prosimy kierować na adres Zarządu: zarzadpelikanow@tlen.pl do dnia 15 czerwca 2017 r.
Projekt nowego „Statutu” zarząd planuje przedstawić Państwu do konsultacji w miesiącu wrześniu br.

Do pobrania: Statut


Zarząd Wspólnoty
25 kwiecień 2017


Zarząd Wspólnoty informuje, że prace nad ostateczną wersją Statutu Wspólnoty zostały zakończone w dniu 04.10.2017r.

Projekt przygotowywany był przez Zarząd we współpracy z przedstawicielem Właścicieli wybranym na zebraniu rocznym w dniu 29.03.2017r.

Niezależnie od powyższego w dniu 23 maja 2017 w godzinach 18.00-19.30 wyznaczono termin dodatkowych konsultacji ws. sugestii zapisów w Statucie dla zainteresowanych Właścicieli lokali.

Spotkanie było anonsowane z odpowiednim wyprzedzeniem na tablicach na klatkach schodowych.

W dniu 06.10.2017r. projekt Statutu został skierowany do opinii Kancelarii Prawnej i po jej uzyskaniu wersja ostateczna tego projektu będzie zaprezentowana Właścicielom.


Zarząd Wspólnoty
9 października 2017 r.


Ocena prawna projektu statutu Wspólnoty Mieszkaniowej Pelikanów 2a-8e w Piasecznie

Opinia ws statutu Pelikany


Zarząd Wspólnoty
11 listopada 2017 r.