Zmiana wysokości zaliczki 1.01.2016 r.

Do Państwa skrzynek dostarczone zostały nowe naliczenia obowiązujące od stycznia 2016 r.
W związku z uprawomocnieniem się Uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej Pelikanów 2A-8E, za rok 2015 niniejszym na podstawie Uchwały Nr 3/2015 z dnia 30.03.2015 r wprowadza się nowe stawki wysokości zaliczki na cele eksploatacyjne z 2,58 na 2,41 zł.
Zgodnie z Uchwałą Nr 146/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie ulega zmianie stawka za wodę i odprowadzanie ścieków z 10,38 na 12,38 zł.