Życzenia Wielkanocne

alleluja

Wesołych i Spokojnych Świat Wielkiejnocy


życzy Państwu
Zarząd Wspólnoty Pelikanów 2a-8e
i Administracja budynku firma ABL SERWIS